SWIFT-diensten voor internationaal betalingsverkeer niet vrijgesteld van BTW

Datum: 29 juli 2011

Nordea was een Finse dochteronderneming van Nordea Bank. Nordea nam diensten af van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). SWIFT was een internationale coöperatieve organisatie voor het verzenden van financieel berichtenverkeer waarbij meer dan 9.000 financiële instellingen uit circa 200 landen waren aangesloten. Middels het SWIFT-adres konden gestandaardiseerde financiële berichten worden uitgewisseld waardoor grensoverschrijdende betalingen en effectentransacties werden gefaciliteerd. Nordea claimde aftrek van voorbelasting terzake van de door SWIFT verleende diensten. De Finse Belastingdienst wees het verzoek af. Het door Nordea ingestelde beroep was voor de Finse belastingrechter reden om het EU-Hof van Justitie een prejudiciële beslissing te vragen. Het EU-Hof van Justitie heeft hierop geantwoord dat de in artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5, van de Zesde BTW-Richtlijn opgenomen BTW-vrijstelling niet gold voor de SWIFT-diensten, omdat dit elektronische berichtendiensten waren die uitsluitend waren bedoeld om gegevens te verzenden en zij zelf geen van de functies vervulden die de overdracht van het geld of de effecten tot gevolg hadden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.