Door werkgever op werkplek verstrekte lunches vormden loon

Datum: 28 juli 2011

Bij een controle constateerde de inspecteur dat BV X haar werknemers tussen 2002 tot 2006 lunches verstrekte die gezamenlijk werden gebruikt, waarvan zij van de eerste 80 lunches per werknemer niets tot het loon had gerekend. Rechtbank Haarlem was het met de inspecteur eens dat uit artikel 15b, lid 1 onderdeel c, Wet LB en de wetsgeschiedenis volgde dat een door de werkgever verstrekte of vergoede maaltijd, ook als die op de werkplek werd genuttigd, in beginsel tot de inkomensbesteding behoorde en niet vrijgesteld was van loonheffing. De wetgever zag de lunch op de vaste werkplek in principe steeds als een maaltijd waarbij het zakelijke karakter van niet meer dan bijkomstig belang was. Onder bepaalde omstandigheden was volgens de Rechtbank het zakelijk karakter van de maaltijden meer dan bijkomstig, maar BV X had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat dat bij haar het geval was. Dat tijdens een lunch op de werkplek tussen collega’s gesprekken werden gevoerd over het werk was onvoldoende om te concluderen dat de lunches een meer dan bijkomstig zakelijk karakter hadden. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.