Overdrachtsbelasting van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 naar 2%

Datum: 1 juli 2011

De ministerraad heeft op 1 juli 2011 ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wetsvoorstel heroriëntatie van het woonbeleid. Eén van de daarbij te nemen maatregelen is het bevorderen van het eigenwoningbezit. Hiertoe is de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt. Tijdens een door Fiscaal up to Date bijgewoonde persconferentie berichtte staatssecretaris Weekers dat notarissen samen met de Belastingdienst zullen zorgen dat belastingplichtigen die vanaf 15 juni 2011 tot op datum persconferentie, en die 6% overdrachtsbelasting hebben voldaan, vermindering krijgen voor 4%. Daarbij tekende hij wel aan dat belastingplichtigen het beste zelf daartoe contact met hun notaris moeten opnemen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022