Nieuw beleid over privégebruik auto en BUA gepubliceerd

Datum: 30 juni 2011

In een besluit van 9 februari 2009 werd goedgekeurd dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik wordt aangesloten bij het forfait in de LB en IB. Naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 kondigde de staatssecretaris bij persbericht een wetswijziging per 1 juli 2011 aan. In verband hiermee heeft de staatssecretaris het besluit van 9 februari 2009 ingetrokken en een nieuw besluit uitgebracht. In het nieuwe besluit wordt de goedkeuring gewijzigd om de BTW vast te stellen die is verschuldigd voor auto’s die mede voor privédoeleinden worden gebruikt. Hierbij wordt niet langer aangesloten bij de forfaitaire regels in de inkomstenbelasting en LB, maar geldt een apart forfait van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) van de betreffende auto. Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt, kan de ondernemer alle BTW op gemaakte autokosten in aftrek brengen en moet hij één maal per jaar, en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar, BTW aangeven voor het privégebruik auto. In het nieuwe besluit wordt verder nog ingegaan op correcties die op grond van het BUA moeten worden aangebracht op BTW die door de ondernemer in aftrek is gebracht terzake van de verstrekking van fietsen en de verstrekking van loon in natura, zoals gratis kerstpakketten

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022