Conclusie over uitzenden van niet in loondienst werkzame chauffeurs

Datum: 28 juni 2011

ADV Allround hield zich bezig met het beschikbaar stellen van zelfstandige vrachtwagenchauffeurs aan vervoersondernemingen. Zij had met chauffeurs agentuurovereenkomsten afgesloten op grond waarvan de chauffeurs hun werk verrichtten in vrachtwagens die door de vervoersondernemingen ter beschikking waren gesteld en de chauffeurs hun uren in rekening brachten aan ADV Allround. ADV Allround factureerde op haar beurt aan de vervoersondernemingen, waarbij zij een prijsmarge toepaste. ADV Allround berekende aan haar buitenlandse klanten geen BTW, omdat zij ervan uitging dat haar diensten moesten worden aangemerkt als het "beschikbaar stellen van personeel" in de zin van artikel 9, lid 2, sub e, van de Zesde BTW-Richtlijn, waarvan de plaats van dienst in lag in het land waar de afnemers van die dienst waren gevestigd. De Belastingdienst Hamburg-Bergedorf was het daar niet mee eens en stelde dat onder "beschikbaar stellen van personeel" alleen moest worden verstaan het beschikbaar stellen van de eigen werknemers van een onderneming (uitzendarbeid), zodat ADV Allround haar diensten verrichtte waar zij haar bedrijf uitoefende, namelijk in Duitsland. Op het beroep van ADV Allround legde het Finanzgericht Hamburg een prejudiciële vraag voor aan het EU-Hof van Justitie. Advocaat-Generaal Mazák heeft naar aanleiding hiervan een conclusie uitgebracht waarin hij het EU-Hof van Justitie adviseerde onder "het beschikbaar stellen van personeel" in de zin van artikel 9, lid 2, sub e, van de Zesde BTW-Richtlijn ook te verstaan het beschikbaar stellen van zelfstandigen die niet bij de verrichter van deze dienst in loondienst zijn.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022