Hoofdprijs Gouden-kooiwinnaar voor loonbelasting belast loon

Datum: 23 juni 2011

X nam deel aan het televisieprogramma de Gouden Kooi van omroeporganisatie Talpa BV en ondertekende daartoe in mei 2007 een overeenkomst van opdracht. X nam met de andere deelnemers aan het televisieprogramma zijn intrek in een door de omroep aangewezen villa, waar zij permanent met televisiecamera’s werden gevolgd. De deelnemer die het langst in het huis bleef, maakte kans op het winnen van prijzen. Voor iedere maand dat een deelnemer in het huis verbleef, ontving hij bovendien een bedrag van € 1.000 waarop loonheffingen werden ingehouden. De omroep had huisregels opgesteld en een programmaboek met spelregels, waaraan de deelnemers zich moesten houden. De deelnemers moesten € 10.000 aan Talpa betalen ter dekking van de kosten voor het verblijf in de villa. X, die later bekend werd als Terror Jaap, won in mei 2008 de hoofdprijs van € 1.351.000. Talpa hield ook op de hoofdprijs loonheffingen in. Hof Den Haag heeft in navolging van Rechtbank Den Haag beslist dat de arbeidsverhouding van Terror Jaap moest worden aangemerkt als een privaatrechtelijke dienstbetrekking met Talpa. Het Hof was het wel met Terror Jaap eens dat het winnen van de hoofdprijs ook van toevalsfactoren afhing, maar het Hof vond dit aspect niet overheersend in het licht van de inspanningen die hij zich had getroost om van het programma een "kijkcijferkanon" te maken. Het Hof concludeerde dat de hoofdprijs aan Terror Jaap was opgekomen in de sfeer van zijn dienstbetrekking met Talpa, zodat de prijs moest worden aangemerkt als belast loon.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.