Proceskostenvergoeding niet beperkt tot premie rechtsbijstandverzekeraar

Datum: 21 juni 2011

X verzocht bij de intrekking van zijn beroep om een proceskostenvergoeding, omdat de gemeente Heumen aan zijn bezwaren tegen de WOZ-waarde van zijn woning tegemoet was gekomen. De gemeente stelde dat slechts de door X betaalde jaarpremie van zijn rechtsbijstandsverzekering moest worden vergoed. X was namelijk op grond van de door hem gesloten rechtsbijstandverzekering vertegenwoordigd door rechtsbijstandverzekeraar ARAG en naast de premie geen vergoeding voor rechtsbijstand aan ARAG verschuldigd. Rechtbank Arnhem besliste echter dat de door X betaalde verzekeringspremie, waaraan hij zijn recht op rechtsbijstand ontleende, was aan te merken als door hem gemaakte proceskosten. De werkzaamheden van ARAG moesten volgens de Rechtbank worden aangemerkt als beroepsmatig verleende rechtsbijstand als bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht en dat betekende dat per proceshandeling van die bijstandverlener een bedrag voor vergoeding in aanmerking kwam. De werkelijk door X gemaakte kosten waren hierbij niet van belang. De Rechtbank kende X een proceskostenvergoeding toe van € 437.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.