Fout bij automatische postselectie niet voor risico belastingplichtige

Datum: 20 juni 2011

X ging in verzet, omdat hij het er niet mee eens was dat Rechtbank Leeuwarden zijn beroep kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard, omdat het beroepschrift niet tijdig zou zijn ingediend. Op de envelop waarin zijn beroepschrift zat en die hij binnen de beroepstermijn op de bus had gedaan, had hij het postbusnummer van Rechtbank Leeuwarden zodanig opgeschreven dat het door TNT Post was gelezen als een postcode van een adres in Heerhugowaard. De Rechtbank was het met X eens dat de door X op de envelop vermelde informatie voldoende was om deze op het juiste adres van de Rechtbank in Leeuwarden te bezorgen. De Rechtbank sprak zijn zorg uit dat bij de verwerking van de brief kennelijk alleen was gekeken naar de bij de geautomatiseerde postselectie op de envelop geprinte bezorgcode, terwijl uit de adressering overduidelijk bleek dat het poststuk bestemd was voor de Rechtbank in Leeuwarden. Het was volgens de Rechtbank enkel aan de burgerzin van een op het adres in Heerhugowaard verblijvende persoon te danken dat de brief alsnog juist was bezorgd. Onder deze omstandigheden kon volgens de Rechtbank redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat X in verzuim was geweest. De Rechtbank verklaarde het verzet van X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.