Privégebruik auto per 1 juli 2011 fictieve dienst: correctie los van IB en LB

Datum: 20 juni 2011

De ministerraad is op 17 juni 2011 akkoord gegaan met een voorstel tot aanpassing van de wet- en regelgeving om te voorkomen dat door een uitspraak van de Rechtbank Haarlem geen BTW kan worden geheven over het privégebruik van een auto van de zaak. Het risico dat de BTW-correctie voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto niet kan worden gehandhaafd, terwijl de Europese regelgeving daartoe wel dwingt, vindt de staatssecretaris – mede gelet op de grote budgettaire derving die hij schatte op circa € 0,5 mld per jaar – onacceptabel. Vanaf vrijdag 1 juli 2011 zal de Wet OB zodanig worden gewijzigd dat het onderscheid in de BTW-heffing tussen het privégebruik van een auto van de zaak door ondernemers en werknemers verdwijnt. Het privégebruik van een auto van de zaak wordt voortaan – als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld – als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto. De BTW-heffing is vanaf 1 juli 2011 dus niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de LB en IB. Via een beleidsbesluit wordt de mogelijkheid geboden om voor deze fictieve dienst de verschuldigde BTW niet op basis van het werkelijk gebruik, maar via een forfait te laten plaatsvinden. Tot slot wordt in de Wet OB een antimisbruikmaatregel worden opgenomen te voorkomen dat een reële BTW-heffing wordt ontgaan voor het privégebruik auto door de auto niet gratis, maar tegen een te lage vergoeding ter beschikking te stellen voor het privégebruik. Deze maatregel gaat ook per 1 juli 2011 gelden. Later dit jaar zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend. Bij de inwerkingtreding daarvan wordt voorzien in een terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.