Fiscale verzamelwet 2011 naar Tweede Kamer

Datum: 17 juni 2011

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2012 in werking, maar in sommige gevallen is inwerkingtreding met terugwerkende kracht voorgesteld. Naast technische en redactionele wijzigingen, is in het wetsvoorstel onder meer het volgende opgenomen:

  • De uitsluiting van persoonsgebonden aftrekposten van het schuldenbegrip van box III gaat gelden voor alle persoonsgebonden aftrekposten. Met ingang van 30 december 2009 is voor uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie) en aftrekbare giften al geregeld dat verplichtingen die tot uitgaven kunnen leiden die worden aangemerkt als persoonsgebonden aftrekpost, niet langer als schuld in aanmerking worden genomen in box III. Voor andere categorie├źn persoonsgebonden aftrekposten vindt de staatssecretaris het ook niet wenselijk dat de met de toekomstige persoonsgebonden aftrekpost corresponderende verplichting in aanmerking wordt genomen in box III, maar in de praktijk gebeurt dat wel. De staatssecretaris wijst hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad van 11 februari 2011 over de aftrek van een kinderalimentatieverplichting als schuld in box III.
  • Een niet-bedoelde uitwerking van de beperking van de Vamil wordt aangepast. De Vamil is voor 2011, 2012 en 2013 beperkt van 100% tot 75% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het Vamil-bedrijfsmiddel. Op de overige 25% is het reguliere afschrijfsysteem van toepassing. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de afschrijvingsbeperking voor gebouwen. Dit wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 hersteld. De afschrijvingsbeperking voor gebouwen is daardoor niet van toepassing op het milieubedrijfsmiddel als zodanig, en niet alleen op het deel dat willekeurig kan worden afgeschreven.
  • De delegatiebevoegdheid inzake de informatieverstrekking door administratieplichtigen wordt uitgebreid om ook bepalingen op te kunnen nemen over de manier en het uiterste moment waarop de gegevens en inlichtingen moeten worden aangeleverd.
  • De toepassing van de vrijstelling van energiebelasting voor elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische proced├ęs wordt verduidelijkt.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.