Hoger beroep tegen uitspraak over BTW-correctie milieuonvriendelijke auto

Datum: 15 juni 2011

In een besluit van 9 februari 2009 is goedgekeurd dat voor de BTW-correctie wegens privégebruik wordt aangesloten bij het forfait in de LB en IB. Het forfait bedraagt in beginsel 25%, maar is voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s verlaagd tot respectievelijk 20% en 14%, wat een lagere BTW-correctie voor het privégebruik meebrengt. Rechtbank Haarlem besliste op 1 juni 2011 dat dit onderscheid tussen de hoogte van de BTW-correctie voor het privégebruik auto voor (zeer) zuinige auto’s en andere auto’s in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Milieuvriendelijke en milieuonvriendelijke auto’s vormden volgens de Rechtbank voor de toepassing van het BUA namelijk gelijke gevallen. De Rechtbank besliste dat de lagere BTW-correctie voor (zeer) zuinige auto’s ook op niet-zuinige auto’s kon worden toegepast. De staatssecretaris heeft laten weten dat de Belastingdienst in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Het is volgens de staatssecretaris echter niet helemaal uit te sluiten dat de beslissing van de Rechtbank ook in hoogste rechtsinstantie wordt bevestigd, wat tot gevolg kan hebben dat de BTW-correctie voor het privégebruik voor alle auto’s van de zaak beperkt wordt, of gezien de van 2010 geldende bijtelling van 0% voor nulemissie-auto’s zelfs geheel achterwege blijft. Daarom wordt volgens de staatssecretaris op dit moment versneld wetgeving voorbereid. De in de autobrief aangekondigde maatregel om de BTW-correctie voor het privégebruik los te koppelen van de bijtelling in de LB en IB zal met deze ontwikkeling versneld worden doorgevoerd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 03-07-2020