Navordering van € 700.000 voor onverklaarde betaling aan bouwbedrijf intact

Datum: 15 september 2022

X was voor 50% eigenaar van een pand in A, had een eigen woning in B en nog andere panden die hij verhuurde en waarmee hij 2014 een huuropbrengst behaalde van € 158.433. Daarnaast ontving hij in dat jaar € 26.214 aan loon en € 862 aan rente. De aanslag IB 2014 van X werd conform de aangifte opgelegd, maar na een boekenonderzoek legde de inspecteur een navorderingsaanslag op voor een resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Uit de controle was namelijk gebleken dat X in 2014 voor de realisatie van 9 appartementen op terrein A € 713.900 aan bouwbedrijf Y had betaald, terwijl uit de vermogensvergelijking een negatief netto privé voortvloeide. X ging in beroep, maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde het beroep ongegrond. De Rechtbank was het met de inspecteur eens dat X de vereiste aangifte niet had gedaan. Volgens het overzicht van de inspecteur kon X maar € 7.898 (verklaarbaar) uitgeven, zodat meer dan € 700.000 uit het “niets” was verkregen en was betaald aan Y. Omdat X geen (plausibele) verklaring had gegeven over de herkomst van de middelen waarmee Y was betaald, vond de Rechtbank het aannemelijk dat de middelen waren ontvangen uit inkomen dat X niet had aangegeven. De aangifte vertoonde zo inhoudelijke gebreken waardoor de verschuldigde belasting die volgde uit de aangifte op zichzelf én verhoudingsgewijs beschouwd aanzienlijk lager waren dan de werkelijk verschuldigde belasting. Ook vond de Rechtbank het aannemelijk, gelet op de omvang van de bedragen, dat X zich bewust moest zijn geweest dat te weinig belasting werd geheven door het niet of onjuist, aangeven van de betreffende bedragen. Doordat de vereiste aangifte niet was gedaan, was sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast. De Rechtbank besliste vervolgens dat de schatting van de inspecteur van het inkomen van X niet onredelijk was en X niet het tegenbewijs had geleverd dat de navorderingsaanslag onjuist was. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022