Website krijgiktozo.nl wekte geen vertrouwen over TOZO-krediet

Datum: 17 augustus 2022

X werkte fulltime in loondienst. Met de inkomsten uit die baan en de inkomsten van zijn partner uit een WIA-uitkering beschikten X en zijn partner over een netto inkomen van ongeveer € 3.600 per maand. Naast zijn baan in loondienst had X ook een eigen bedrijf in de horecasector. De gemeente Utrecht wees de aanvraag van X om een TOZO-krediet af, omdat hij volgens de gemeente niet was aangewezen op zijn werk als zelfstandige om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. X ging in beroep en stelde dat hij per week minstens 23,5 uur als zelfstandige arbeid verrichtte en dat hij door de sluiting van de horeca als gevolg van Covid-19, geen omzet meer had terwijl de vaste lasten van zijn bedrijf wel doorliepen. Rechtbank Midden-Nederland stelde X in het ongelijk. X had uit zijn baan in loondienst inkomsten die (veel) hoger waren dan de bijstandsnorm, zodat hij voor de voorziening in zijn levensonderhoud niet was aangewezen op inkomsten uit zijn eigen bedrijf. Daarom voldeed X niet aan de definitie van zelfstandige die in de TOZO werd gehanteerd. Hij viel dus niet onder de kring van rechthebbenden van de TOZO. Dat X werd aangemerkt als zelfstandige volgens de KvK en de Belastingdienst betekende volgens de Rechtbank niet dat hij om die reden op grond van de TOZO tot de kring van rechthebbenden behoorde. De Rechtbank verwierp ook het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Uit de website krijgiktozo.nl volgde niet dat X recht had op een krediet, maar dat hij mogelijk recht had op een krediet en dat hij zich tot de gemeente kon wenden om daarvoor een aanvraag in te dienen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 23-09-2022