BTW-aangifte leidend voor bepaling omzetverlies TVL-subsidie

Datum: 5 augustus 2022

BV X vroeg TVL-subsidie aan voor het tweede en derde kwartaal van 2021. RVO wees haar aanvragen af omdat niet was voldaan aan de voorwaarde dat sprake moest zijn van ten minste 30% omzetverlies. Volgens RVO had BV X in haar aanvragen een omzet over het derde kwartaal van 2020 (de referentieperiode) opgegeven van € 437.129, maar was het niet aannemelijk dat BV X deze omzet daadwerkelijk had gerealiseerd zodat het omzetverlies niet kon worden bepaald. BV X ging in beroep en stelde dat RVO had moeten uitgaan van de omzetgegevens in haar BTW-aangiften. Het CBB was dat met BV X eens. Volgens het CBB volgde uit artikel 2.3.3, lid 5, (voor Q2 2021) en artikel 2.4.3, lid 5, (voor Q3 2021) TVL, dat ondernemingen die BTW-aangifte deden, hun omzet moesten aantonen met die aangifte. De regelgever had daar bewust voor gekozen in verband met de uitvoerbaarheid van de TVL en de beperking van de administratieve lasten. Omzet die niet in een BTW-aangifte gerapporteerd werd, moest op eenvoudige en duidelijke wijze blijken uit de financiële administratie of andere bewijsstukken van de onderneming. Het CBB had in een uitspraak van 11 januari 2022 beslist dat dit geen onredelijk uitgangspunt was. Uit de gegevens die RVO bij de Belastingdienst had opgevraagd, bleek dat BV X inderdaad het bij haar TVL-aanvragen opgegeven bedrag van € 437.129 ook had vermeld in BTW-aangifte. RVO had daarom van deze gegevens uit moeten gaan bij het beoordelen van de aanvragen. Dat had RVO echter niet gedaan, maar zij had een nader onderzoek gedaan naar de opgegeven omzet. Het CBB besliste dat RVO in dit geval niet had mogen afwijken van de BTW-aangifte. Het was primair de taak van de Belastingdienst om te controleren of de aangifte overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de Wet OB was gedaan. Zolang de Belastingdienst niet tot correctie overging moest RVO uitgaan van de BTW-aangifte. Het CBB verklaarde de beroepen van BV X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.