Opleiding voetreflexplustherapie nieuwe kennis; geen zelfstandigenaftrek

Datum: 4 augustus 2022

X startte in 2014 met de opleiding tot voetreflexplus-therapeut en na haar examen in juni 2017 begon zij aan de vervolgopleiding medische basiskennis, waarvoor zij het diploma behaalde in 2019. Vanaf april 2017 begon zij met haar onderneming met voetreflexplus-therapie en pedicurebehandelingen. Uit haar urenoverzicht over 2017 volgde dat zij 1.233,5 uren had besteed aan haar onderneming. Daarvan waren 451 uren (165 voor de start van de onderneming en 286 uren daarna) besteed aan de opleiding tot aan het examen en 454 uren aan de opleiding medische basiskennis. X nam in haar aangifte IB 2017 een verlies uit onderneming op van € 9.278, maar de inspecteur stond slechts aftrek toe van een verlies van € 1.192 en weigerde de zelfstandigen- en startersaftrek omdat X volgens hem niet voldeed aan het urencriterium. De uren in verband met de gevolgde opleidingen moesten volgens hem buiten beschouwing blijven. X ging in beroep, maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde haar in het ongelijk. De kennis die X had vergaard met de opleiding tot voetreflexplustherapie gold volgens de Rechtbank als nieuwe vakkennis en was niet gericht op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig was om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. De aan deze opleiding bestede uren telden dan niet mee voor het urencriterium. De Rechtbank vond het verder gezien haar dienstbetrekking in het ziekenhuis als polikliniekassistente, aannemelijk dat zij al voordat zij haar onderneming startte beschikte over medische basiskennis. Daarnaast vond de Rechtbank het geloofwaardig dat de behandelingen niet wezenlijk waren gewijzigd door het volgen van de opleiding. De door X vergaarde kennis met de opleiding medische basiskennis gold daarom als het op peil houden van vakbekwaamheid die zij al bezat en het waarborgen van de omvang van de activiteiten, zodat de daaraan bestede uren wél meetelden voor het urencriterium. Dat mocht X niet baten, want X kwam in totaliteit niet aan het voor de zelfstandigen- en startersaftrek vereiste urencriterium.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.