Fiscale partners recht op dubbele multiplier culturele giften

Datum: 22 juni 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer laten weten dat de in de Wet IB 2001 opgenomen multiplier voor giften aan culturele algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) bij fiscale partners onjuist wordt toegepast. Bij de budgettaire raming en in de praktijk (in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en in de commerciële aangiftesoftware) is er volgens de staatssecretaris van uitgegaan dat, ingeval de belastingplichtige een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 voor hen samen geldt. Op basis van een juridische analyse is echter geconcludeerd dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500. Dit betekent op grond van de analyse dat belastingaanslagen in het verleden op een onjuist bedrag zijn vastgesteld. Op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende jaren en het verleden. Het aangifteprogramma kan echter niet op korte termijn worden aangepast om rekening te houden met een gezamenlijk maximumbedrag van € 2.500 voor fiscale partners. Voor de ongeveer 1.500 belastingplichtigen per jaar die mogelijk in aanmerking kwamen voor een hogere giftenaftrek wordt daarom naar een passende en uitvoerbare oplossing gezocht. Verder wordt met het oog op de termijn voor ambtshalve vermindering, onderzocht op welke wijze de Belastingdienst de multiplier voor de belastingjaren vanaf 2017 overeenkomstig de analyse kan toepassen. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer hierover eind augustus 2022 nader informeren. Daarnaast acht de staatssecretaris het raadzaam om de wet op dit punt te wijzigen voor toekomstige jaren. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer binnenkort informeren over de precieze uitwerking van de wetswijziging.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.