Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar Tweede Kamer

Datum: 24 mei 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is volgens de staatssecretaris voor de meeste maatregelen in dit wetsvoorstel wenselijk dat ze per 1 januari 2023 in werking treden. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

 1. Codificatie maatregelen lijfrenten en loonstamrechten.
 2. Technische verbeteringen in de Wet DB.
 3. Voor bezwaar vatbare beschikkingen onderdeel aanslag. Alle voor bezwaar vatbare beschikkingen waarvan de bedragen naast de bedragen van de aanslag op het aanslagbiljet zijn vermeld, worden voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake bezwaar en beroep geacht onderdeel uit te maken van de aanslag. De wijzigingen zijn voor het eerst van toepassing met betrekking tot een aanslagbiljet met een dagtekening op of na 1 januari 2023.
 4. Wettelijke grondslag uitvraag gegevens per inkomstenverhouding (IKV).
 5. Afschaffing betalingskorting voorlopige aanslag Vpb.
 6. Betalingsvordering lokale belastingen.
 7. Rentestop naheffingsaanslag. Als een naheffingsaanslag is vastgesteld overeenkomstig een verzoek tot vaststelling van een naheffingsaanslag (o.a. een suppletie en een correctiebericht in de zin van Wet LB), eindigt het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend uiterlijk tien weken na de datum van ontvangst van dat verzoek. De rentestop treedt in werking per 1 januari 2023 voor de LB, DB, bronbelasting, overdrachtsbelasting, BPM, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken of een in de Wbm genoemde belasting. Voor de BTW zal de rentestop op een later moment in werking treden.
 8. Maatwerk belastingrente. In bepaalde situaties waarin de systematiek van de belastingrenteregeling te hard uitpakt, krijgt de inspecteur de mogelijkheid om maatwerk te leveren door een vermindering van belastingrente te verlenen. Hierdoor kan bij het berekenen van belastingrente rekening worden gehouden met periodes waarin (een deel van) het te betalen bedrag aan belasting (of premies volksverzekeringen) al was geheven. De regeling geldt vooralsnog niet voor de LB en BTW.
 9. Versterken rechtsbescherming onderlinge overlegprocedure belastingverdrag
 10. Uniformering termijnen vereenvoudigd derdenbeslag.
 11. Tegemoetkoming schrijnende situaties bij verkrijgen nalatenschap.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.