Forse toename van belastingzaken bij Gerechtshoven in 2021

Datum: 12 mei 2022

De Raad voor de Rechtspraak heeft haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. Wij ontlenen hieraan het volgende:

  • In totaal werden in 2021 ruim 1,38 mln zaken aangebracht bij de gerechten, ongeveer hetzelfde aantal als in 2020. Voor meer dan de helft (850.000 zaken), betrof dit kantonzaken, daarnaast werden 485.000 Rechtbankzaken aangebracht, 45.000 zaken bij de Hoven en een kleine 4.600 bij de CRvB.
  • Bij belastingzaken bij de Rechtbanken was er in 2021 een daling van het aantal ingekomen zaken met 11%. Zowel het aantal nieuw aangebrachte belastingzaken lagere overheden als de rijksbelastingzaken zijn gedaald, met respectievelijk 13 en 9%. De afname van het aantal ingekomen belastingzaken lagere overheden kan verklaard worden door een afname van de WOZ-zaken. Bij rijksbelastingzaken was er een forse afname van BTW- en IB-zaken, van respectievelijk 40 en 36%. Het aantal BPM-zaken nam wel sterk toe en verdubbelde in 2021 ten opzichte van 2020, nadat er in 2020 juist een forse afname was van deze zaken.
  • De toename van nieuw aangebrachte belastingzaken bij de Hoven was ten opzichte van 2020 met 83% (circa 3.000 zaken) fors. Zowel het aantal belastingzaken lagere overheden groeide fors met 95% naar 1.800 zaken, als het aantal rijksbelastingzaken, dat groeide met 80% naar circa 4.800 zaken. Bij de belastingzaken lagere overheden stegen zowel het aantal WOZ-zaken, met 92% naar circa 1.800 zaken, als de overige zaken, met 102%, fors. Bij de rijksbelastingzaken was er bijna een verviervoudiging van het aantal BPM-zaken, een groei van circa 1.600 zaken.
  • Het aantal afgehandelde belastingzaken is zowel bij de Rechtbank als de Hoven gestegen ten opzichte van 2020, respectievelijk met 44% en 16%.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 27-05-2022