Loket NOW-subsidie eerste kwartaal 2022 geopend

Datum: 14 februari 2022

De minister van SZW heeft de verlenging met drie maanden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid van januari 2022 tot en met maart 2022 (NOW-6) gepubliceerd. De minister heeft daarnaast de Tweede Kamer geïnformeerd over een niet eerder voorzien effect van de in de NOW 6-regeling opgenomen verlaging van de forfaitaire opslag van 40% naar 30%. De verlaging van de forfaitaire opslag is volgens de minister bedoeld om de hoogte van de subsidie op vergelijkbaar niveau te houden ten opzichte van de vorige NOW-regelingen en niet om de subsidie te verlagen. De verlaging wordt veroorzaakt door een verandering in de registratie van de loonsom in de polisadministratie van het UWV per 1 januari 2022, waardoor de gebruikelijke bepaling van het SV-loon niet meer mogelijk is. Volgens de minister zal voor de meeste werkgevers het verschil tussen de twee verschillende berekeningen tussen de -1% en 1% liggen. Voor een heel klein aantal werkgevers zal dit echter niet zo zijn. Het gaat dan om werkgevers die voornamelijk werknemers in dienst hebben die boven het maximaal te vergoeden bedrag verdienen, namelijk meer dan 2 keer het maximaal Wfsv-dagloon (sinds 1 januari 2022: € 9.952 per maand). In tegenstelling tot eerder aan de Tweede Kamer verstrekte informatie kunnen er volgens de minister dus wél situaties ontstaan waarbij de NOW-subsidie van een bepaalde werkgever lager is ten opzichte van de vorige situatie, waarbij het verschil kan oplopen tot 7% wanneer alle werknemers boven de grens verdienen. Omdat deze groep en de daarmee gemoeide bedragen beperkt zijn, is volgens de minister het verlagen van de forfaitaire opslag nog steeds de beste manier om de NOW-subsidie op ongeveer dezelfde hoogte te houden. Het aanvraagloket voor de NOW-subsidie over het eerste kwartaal 2022 is op 14 februari 2022 opengesteld. Werkgevers kunnen vanaf die datum tot en met 13 april 2022 een aanvraag indienen via het formulier dat op www.uwv.nl beschikbaar is gesteld. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.