In 2016 in woning aangetroffen 33,8 kg cocaïne en € 168.120 cash niet al in 2015 belast

Datum: 11 januari 2022

Nadat de politie in de sporttas van autohandelaar X 22,8 kg cocaïne vond, werd zijn woning doorzocht en werd 11 kg cocaïne en € 168.120 aan contanten aangetroffen. Hij werd daarna strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het vervoer en aanwezig hebben van cocaïne en het witwassen van € 167.120. De inspecteur corrigeerde vervolgens de aangiften IB 2015 en 2016 met een resultaat uit overige werkzaamheid (ROW) van respectievelijk € 844.738 en € 514.492 en legde daarbij vergrijpboeten op van € 220.741 (2015) en € 136.886 (2016). Volgens de inspecteur moest X inkomen uit onbekende bron hebben genoten om de bij hem aangetroffen 33,8 kg cocaïne te kunnen financieren, het geldbedrag voorhanden te kunnen hebben en om in 2016 een Mercedes 350 CDI cabriolet te kunnen aanschaffen. X ging in beroep en stelde dat hij slechts drugskoerier was en de cocaïne en zijn woning fungeerden als een depot voor cocaïne en geld van anderen. Hij was ook vrijgesproken van de handel in cocaïne. De Mercedes was volgens X gefinancierd met de geldprijs van € 66.000 die hij in 2013 in het casino had gewonnen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde X voor 2015 in het gelijk, maar voor 2016 in het ongelijk. De inspecteur had volgens de Rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat X de cocaïne zelf had gefinancierd. Ook zijn standpunt dat X inkomsten had genoten ter grootte van het in de woning aangetroffen geldbedrag was alleen gebaseerd op een op houderschap gebaseerd vermoeden van eigendom. Toch vond de Rechtbank het aannemelijk dat dit geldbedrag aan X toebehoorde, omdat zij de verklaring van X voor de herkomst van het geldbedrag in zijn woning niet geloofwaardig vond en verder met geen enkel bewijsmiddel werd ondersteund. De Rechtbank ging er daarom vanuit dat X tot dat bedrag inkomsten had genoten die niet waren aangegeven. Dat gold niet voor 2015, omdat het geldbedrag pas in 2016 in de woning van X was aangetroffen. De Rechtbank verminderde het belastbaar inkomen uit werk en woning over 2015 naar € 20.374, en vernietigde de vergrijpboete. Voor 2016 had de inspecteur volgens de Rechtbank aannemelijk gemaakt dat de vereiste aangifte niet was gedaan, omdat het bedrag aan verschuldigde belasting volgens de aangifte relatief en absoluut gezien aanzienlijk lager was dan de werkelijk verschuldigde belasting, en X moest zich er volgens de Rechtbank bewust van zijn geweest dat een aanzienlijk bedrag aan verschuldigde belasting niet zou worden geheven. Voor 2016 was daarom sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast. Volgens de Rechtbank was de inspecteur voor 2016 uitgegaan van een redelijke schatting. De aankoop van de Mercedes en de bepaald niet-irreële veronderstelling dat de in de sporttas en woning van X aangetroffen cocaïne en het geldbedrag aan X toebehoorden, had voor de inspecteur reden kunnen zijn om de aanslagen vast te stellen zoals hij had gedaan. Volgens de Rechtbank had X niet bewezen dat het belastbaar inkomen uit werk en woning tot een te hoog bedrag was vastgesteld. Dat X niet was veroordeeld voor het aan- en verkopen van cocaïne was niet van belang voor de fiscale procedure en X had niet inzichtelijk gemaakt dat anderen eigenaar zouden zijn van de aangetroffen cocaïne. De Rechtbank ging ook voorbij aan de stelling van X dat de Mercedes was aangekocht met het door hem in het casino gewonnen geldprijs van € 66.000 omdat de auto in 2016 was aangekocht en hij de geldprijs in 2013 had gewonnen en vóór 1 januari 2015 volledig had geïnvesteerd in zijn onderneming. De Rechtbank handhaafde de correctie over 2016. De Rechtbank vond tot slot een vergrijpboete terecht, omdat X door het niet-opgeven van de inkomsten bewust de aanmerkelijke kans had aanvaard dat te weinig belasting zou worden geheven. De Rechtbank matigde de boete tot 10% omdat de boetegrondslag was vastgesteld met omkering van de bewijslast, en vervolgens met nog 20% in verband met een overschrijding van de redelijke termijn, en stelde die vast op € 21.901.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.