Kamervragen naar kabinetsreactie op box 3-arrest en snellere wetswijziging

Datum: 30 december 2021

Het Tweed kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft aan de staatssecretaris gevraagd of hij na het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 van mening is dat de huidige box 3-heffing nog tot 2025 overeind kan blijven. Zij wil ook weten welke processen en systeemaanpassingen nodig zijn en tegen welke kosten, voor een zo snel mogelijke invoering van een heffing naar werkelijk rendement. Het Kamerlid vroeg tot slot wanneer het kabinet een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad tegenmoet kan zien en hoe wordt omgegaan met de bezwaarschriften.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 27-05-2022