EU-Richtlijn inzake belastingtransparantie multinationals gepubliceerd

Datum: 2 december 2021

EU-Richtlijn nr. 2021/2101 met betrekking tot de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren is in het Publicatieblad geplaatst. Multinationals en hun dochterondernemingen met een omzet van meer dan € 750 mln en die actief zijn in meerdere landen, worden verplicht om het bedrag van de door hen in iedere EU-lidstaat betaalde belasting te publiceren en toegankelijk te maken. De regels gaan ook gelden voor dochterondernemingen die beneden de omzetdrempel blijven en waarvan wordt vermoed dat zij zijn opgericht om de nieuwe belastingtransparantie-eisen te omzeilen. De lidstaten moeten uiterlijk op 22 juni 2023 aan deze richtlijn voldoen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.