Actieve houding van gemachtigde tijdens hoorgesprek niet vereist voor PKV

Datum: 1 december 2021

De gemeente Arnhem verklaarde het bezwaar van X tegen een WOZ-beschikking gegrond, maar kende voor de proceskostenvergoeding (PKV) voor de bezwaarfase geen punt toe voor de hoorzitting omdat daarvan geen sprake zou zijn geweest. Degene die namens de gemachtigde aan het digitale hoorgesprek had deelgenomen, had volgens de gemeente geen enkele kennis van het dossier en las alleen maar standpunten voor die al bekend waren. X ging in beroep. Rechtbank Gelderland stelde X in het gelijk. Er had volgens de Rechtbank wél een hoorzitting in de bezwaarfase plaatsgevonden. De gemachtigde was niet verplicht om tijdens de hoorzitting met een actieve en open houding een inhoudelijke dialoog te faciliteren die zou kunnen leiden tot een eerlijke en zorgvuldige heroverweging. In de wet noch de wetsgeschiedenis waren aanknopingspunten te vinden voor de stelling dat een open en actieve houding van de belanghebbende (of zijn gemachtigde) vereist was. Dat een belanghebbende (of zijn gemachtigde) tijdens het horen geen nieuwe informatie inbracht en vragen niet kon beantwoorden, kon hem volgens de Rechtbank niet worden tegengeworpen. Het ontbreken van zulke relevante gegevens deed volgens de Rechtbank overigens vermoeden dat een gedegen onderzoek door de gemeente, vooráfgaand aan het nemen van de WOZ-beschikking, achterwege was gebleven. De Rechtbank was het ook niet met de gemeente eens dat het door X ingebrachte taxatierapport niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Dat de door hem in de arm genomen taxateur was geschorst door het Tuchtcollege van de NRVT betekende niet zonder meer dat hij geen deskundige was als bedoeld in artikel 8:75 Awb. Aan een deskundige in de zin van de Awb werd niet de eis gesteld dat sprake moest zijn van een geregistreerd taxateur. Het taxatierapport kwalificeerde als een verslag van een deskundige en kwam voor vergoeding in aanmerking. De Rechtbank kende X een vergoeding voor de bezwaarfase toe van € 658,26.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.