Van ouders ontvangen bedragen verlaagden TOZO-voorschot gedeeltelijk

Datum: 1 december 2021

Mevrouw X vroeg in maart 2020 een TOZO-uitkering aan en ontving een voorschot van € 1.050. De gemeente vorderde daarvan € 808,29 terug omdat de door mevrouw X van haar ouders ontvangen bedragen als inkomen moesten worden aangemerkt. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat sprake was van een lening en daarmee van een schuld. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste echter dat de op de zitting overlegde leningsovereenkomst op 15 mei 2020 en dus achteraf was opgesteld, en geldleningen waren bovendien niet uitgezonderd van het middelenbegrip in artikel 31 Pw. De Rechtbank stelde mevrouw X toch in het gelijk. Volgens mevrouw X hadden haar ouders deze bedragen overgemaakt zodat zij haar vaste lasten kon betalen en waren de bedragen bedoeld om diverse zakelijke kosten te kunnen voldoen. Voorzover sprake was van zakelijke kosten waren deze volgens de gemeente meegenomen bij de berekening van de inkomsten uit onderneming. Een op 23 maart 2020 afgeschreven bedrag van € 237,45 met de omschrijving “glamour nagels” en een op 26 maart 2020 afgeschreven bedrag van € 355,44 met de omschrijving “verlenging telefoonabonnement” waren aangemerkt als zakelijke kosten bij de berekening van het inkomen uit onderneming. Volgens de Rechtbank waren direct voorafgaand aan deze zakelijke kosten door de ouders € 250 (met omschrijving “hand en lamp”) en € 355,44 (met omschrijving “verlenging telefoonabonnement”) naar mevrouw X overgemaakt. Deze bij- en afschrijvingen hielden volgens de Rechtbank rechtstreeks verband met elkaar gelet op het moment van overschrijven, de hoogte van de bedragen en de omschrijvingen daarbij. De gemeente had deze bijschrijvingen van de ouders van mevrouw X dan ook ten onrechte aangemerkt als middelen waar mevrouw X vrijelijk over kon beschikken. De Rechtbank stelde het van mevrouw X terug te vorderen bedrag vast op € 701,57 en verklaarde haar beroep gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.