Fiscus tot 1 oktober 2023 soepeler bij saneringsakkoorden

Datum: 12 oktober 2021

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak van belastingschulden in verband met de coronacrisis. Aan zijn Kamerbrief ontlenen wij het volgende.

1.    Tijdens corona opgebouwde belastingschulden bedrijven

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. De aflossingstermijn is verlengd naar vijf jaar, wat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. De invorderingsrente van 0,01% tot en met het einde van 2021, wordt geleidelijk teruggebracht naar het niveau dat gold vóór de coronacrisis: de invorderingsrente wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%, op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt pas vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd.

2.    Belastingdienst soepeler bij saneringsakkoorden

Het kabinet kiest er nadrukkelijk niet voor om schulden generiek kwijt te schelden, maar wil in de kern gezonde bedrijven met een problematische schuldenlast echter extra ondersteunen door in specifieke situaties voor een afgebakende periode saneringsakkoorden kansrijker te maken. Onder het huidige beleid stemt de Belastingdienst als schuldeiser pas in met een saneringsakkoord als het te ontvangen deel van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage bedraagt van wat aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd. Dit heeft te maken met de preferente positie van de Belastingdienst. De Belastingdienst en de Douane zullen zich tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord en genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. De staatssecretaris verwacht dat door deze maatregel deelname aan een saneringsakkoord voor private schuldeisers aantrekkelijker wordt. De Belastingdienst en Douane passen dit versoepelde beleid toe in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terechtkomt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

3.    Tegemoetkoming uitstel na 1 oktober 2021

Voor in de kern gezonde bedrijven die corona-uitstel hebben gekregen en die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk aan hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen kunnen voldoen, heeft het kabinet een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is daarnaast beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen. Het voorstel biedt ondernemers alleen in uitzonderingsgevallen (en onder strikte voorwaarden) de mogelijkheid om voor beperkte tijd aanvullend uitstel te genieten. Ondernemers kunnen tot en met 31 januari 2022 een verzoek om uitstel van betaling doen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.