Vliegende start nieuw kabinet met box 3-heffing naar werkelijk rendement?

Datum: 24 september 2021

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op Kamervragen over een artikel over fouten in het belastingstelsel geantwoord dat hij het er in algemene zin mee eens is dat er knelpunten kunnen optreden in het huidige belastingstelsel. Dit is vaak een uitvloeisel van afwegingen die tussen verschillende doelstellingen van het belastingstelsel moeten worden gemaakt. De verschillende doelstellingen liggen niet altijd in elkaars verlengde. In de ambtelijke verkenning “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” worden verschillende knelpunten in het huidige belastingstelsel aangegeven en beleidsopties voor een volgend kabinet geschetst om deze weg te nemen. De staatssecretaris erkende verder dat de marginale belastingdruk voor sommige groepen tussen minimumloon en modaal hoog blijf, maar er zijn volgens de bewindsman geen gemakkelijke manieren om de marginale druk te verlagen. Elke variant daarin gaat of gepaard met een budgettaire derving, of met negatieve inkomenseffecten voor vooral lage inkomens. Ook antwoordde de staatssecretaris dat hij zich bewust is van de signalen uit de maatschappij en uit de Tweede Kamer over de wens om de huidige box 3-heffing om te zetten in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. Het demissionaire kabinet deelt deze breed gedragen wens. Het onderzoek van PwC naar een moderne en uitvoerbare box 3-heffing naar werkelijk rendement biedt volgens de staatssecretaris gelukkig perspectieven voor de overgang naar een dergelijk stelsel en op het ministerie wordt hard gewerkt aan een voorstel zodat een nieuw kabinet op dit dossier “een vliegende start” kan maken. 

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.