Taakstraf voor jarenlange fraude met kinderopvangtoeslag

Datum: 14 september 2021

Mevrouw X werd strafrechtelijk vervolgd omdat zij met valse bewijsstukken ruim € 62.000 aan kinderopvangtoeslag (KOT) over 2012 tot en met 2016 had ontvangen. De strafkamer van Rechtbank Rotterdam veroordeelde haar tot een tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Volgens de Rechtbank had mevrouw X gedurende ruim vier jaar de Belastingdienst opgelicht door KOT aan te vragen op basis van onjuiste informatie terwijl zij wist dat haar kinderen geen opvang genoten. Zij had daarmee misbruik gemaakt van het systeem van de Belastingdienst dat erop was ingericht om ouders met kinderen in de gelegenheid te stellen te (blijven) werken. De Belastingdienst moest volgens de Rechtbank kunnen uitgaan van de juistheid van de informatie die zij van de aanvragers van toeslagen ontving. Mevrouw X had met haar handelen het sociale vangnet van de KOT uitgehold en het vertrouwen dat de basis vormde van het door de Belastingdienst gehanteerde systeem ondergraven. Zij had zich bij haar handelen volledig laten leiden door financiële motieven. Mevrouw X had weliswaar in een moeilijke financiële en sociale positie verkeerd, waardoor zij naar eigen zeggen tot de fraude was overgegaan, maar moeilijke omstandigheden konden nooit een vrijbrief zijn om te frauderen. De Rechtbank woog mee dat mevrouw X haar strafbare handelen in 2017 uit eigen beweging had beëindigd. Sinds 2017 had zij werk en in januari 2021 was zij begonnen bij een nieuwe werkgever. Haar schuld bij de Belastingdienst was voor een deel verrekend met toeslagen die zij later rechtmatig had ontvangen. Gezien de aard en de ernst van de feiten was een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats, maar de Rechtbank zag daar vanaf omdat hierdoor het inkomen van mevrouw X zou wegvallen en de betalingsregelingen zouden komen stil te liggen. Zij had bovendien grotendeels alleen de zorg voor haar vier jonge kinderen. De Rechtbank legde daarom een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.