Alleen pop-up bij NOW 1-aanvraag onredelijk: aanvraag wel tijdig

Datum: 13 september 2021

Het UWV wees de aanvraag NOW-1 van vof X af omdat de aanvraag na de uiterlijke termijn van 5 juni 2020 was ingediend. X ging in bezwaar en stelde dat zij de aanvraag op 24 april 2020 digitaal had ingediend en een bevestiging op het beeldscherm had ontvangen. Volgens het UWV bleek uit de systeemgegevens dat de bijlagen niet waren geüpload en was er geen daadwerkelijke aanvraag ingediend. X ging in beroep en stelde dat het onmogelijk was om te bewijzen dat het UWV de gegevens moest hebben ontvangen. Zij had alleen een pop-up gehad, maar die was van het scherm verdwenen. Rechtbank Noord-Holland stelde X in het gelijk. Bij NOW-1 was het verzenden van een bevestigingsmail van de ontvangen aanvraag nog niet ingeregeld, maar verscheen er alleen een pop-up op het scherm met de mededeling dat een aanvraag was ontvangen. Daarbij stond niet dat deze pop-up de enige bevestiging was. Hierdoor kon X niet bewijzen dat zij de aanvraag, noch de in het kader van de aanvraag NOW-1 gedownloade formulieren (ook) had geüpload. Onder deze omstandigheden vond de Rechtbank het niet redelijk dat het UWV vervolgens de verantwoordelijkheid op dit punt geheel op X afwentelde. Het UWV had op geen enkele manier gewaarschuwd, bijvoorbeeld door te wijzen op de noodzaak om een printscreen te maken van de pop-up, voor het geval dat het uploaden/indienen toch niet werd ontvangen bij het UWV. De Rechtbank concludeerde daarom dat X met het overleggen van het op 24 april 2020 gedownloade en aangemaakte aanvraagformulier voldoende aannemelijk had gemaakt dat zij tijdig de NOW-1 aanvraag had ingediend. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.