IC-verwerving Range Rover belast ondanks in Duitsland betaalde BTW

Datum: 10 september 2021

X kocht op 31 oktober 2014 in Duitsland een tien weken oude Range Rover Sport met 3.900 km op de teller voor € 99.000 (€ 83.193,28 exclusief 19% Duitse BTW). Hij verkocht de auto op 4 november 2014 voor € 99.000 aan BV A waar hij in loondienst was. Op dezelfde dag reed X de auto van Duitsland naar Nederland. De inspecteur legde na een boekenonderzoek bij BV A een naheffingsaanslag BTW op aan X van € 17.470 (€ 83.193,28 x 21%) ter zake van een intracommunautaire verwerving van de auto in Nederland. De Duitse Belastingdienst liet X in 2019 desgevraagd weten dat hij de in Duitsland aan de leverancier betaalde BTW in beginsel in aftrek had kunnen brengen, maar dat hij een verzoek daartoe uiterlijk vóór 30 september 2016 had moeten indienen. X ging in beroep, stelde dat sprake was van dubbele heffing en beriep zich op het neutraliteitsbeginsel. Hof Arnhem-Leeuwarden stelde X in het ongelijk. Anders dan in de situatie van het Gaston Schul-arrest van het EU-Hof van Justitie, kende de BTW-Richtlijn 2006 de mogelijkheid om de aangekochte auto “vrij” van Duitse BTW in Nederland te verwerven, zoals ook bleek uit de brief van de Duitse Belastingdienst. Dat X de termijn die in Duitsland van toepassing was op een BTW-teruggaafverzoek ongebruikt had laten verstrijken, kwam voor zijn rekening. Dat liet onverlet dat de inspecteur verplicht was om zijn heffingsbevoegdheid ten aanzien van de bij X geconstateerde intracommunautaire verwerving van de auto in Nederland uit te oefenen. Dat volgde uit artikel 16 Uitvoeringsverordening BTW-Richtlijn 2006, en die verordening was bindend en rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de EU. Ook had de inspecteur de juiste maatstaf van heffing toegepast. Het Hof verwierp de stelling van X dat de maatstaf van heffing verlaagd moest worden naar € 81.818,18 (zijnde 100/121 x € 99.000), zodat er € 17.181 verschuldigd was en verklaarde zijn beroep ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.