Hotelschoonmaakbedrijf met ontbrekende SBI-code toch recht op TOGS

Datum: 29 juli 2021

BV X deed een melding van een ontbrekende SBI-code en stelde dat de SBI-code waarmee zij in het handelsregister van de KvK was geregistreerd ten onrechte niet voorkwam in Bijlage 1 en zij daarom ten onrechte geen aanspraak kon maken op de TOGS. De minister van Economische Zaken wees echter op de bedrijfsomschrijving zoals die op 15 maart 2020 in het handelsregister stond en stelde dat BV X niet onder een andere SBI-code kon worden gebracht die wel was opgenomen op de lijst in Bijlage 1. BV X ging in beroep en stelde dat zij als toeleverancier voor de hotelbranche een door de coronacrisis gedupeerde onderneming was en voldeed aan alle voorwaarden voor de TOGS-tegemoetkoming. Het CBB stelde BV X in het gelijk. Het CBB wees op uitspraken van 22 december 2020 waarin was beslist dat de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) moest worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid en de rechter alleen kan toetsen of het beleid op consistente wijze was toegepast. BV X kwam volgens het CBB in aanmerking voor de tegemoetkoming omdat de bedrijfsomschrijving zoals die op de peildatum vermeld stond in het handelsregister aanknopingspunten bood om aan te sluiten bij de wel op de lijst vermelde SBI-code én de activiteiten van BV X (hotelkamerschoonmaak) daaronder vielen. Volgens het CBB had de minister zijn beleid niet op consistente wijze toegepast en was zijn besluit in strijd met artikel 1, onder a, van de Beleidsregel tot stand gekomen. Het CBB verklaarde het beroep van BV X gegrond en kende BV X op grond van de Beleidsregel een tegemoetkoming toe van € 4.000.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.