Amazone bewees lager dan minimumloon artikel 12a-loon niet

Datum: 28 juli 2021

Mevrouw X was actief in de paardensport en had in 2016 aan 79 wedstrijden deelgenomen. Zij was ook enig aandeelhouder van BV A (en haar vader algemeen directeur) die zich bezighield met bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed, financiële holdings en het fokken en houden van paarden en de uitoefening van de paardensport. Toen mevrouw X geen aangifte IB over 2016 indiende, legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op waarbij hij een gebruikelijk loon in aanmerking nam van € 44.000. Mevrouw X ging in beroep, maar Rechtbank Noord-Holland besliste dat zij niet de vereiste aangifte had gedaan en de bewijslast daarom moest worden omgekeerd en verzwaard. De Rechtbank besliste vervolgens dat het gebruikelijk loon moest worden gebaseerd op het minimumloon en verminderde dit daarom tot € 18.000. Mevrouw X ging in hoger beroep en stelde dat het gebruikelijk loon moest worden verminderd tot nihil. De inspecteur stelde incidenteel hoger beroep in. Ook Hof Amsterdam besliste dat de bewijslast moest worden omgekeerd en verzwaard en dat mevrouw X daarom overtuigend moest aantonen waarom artikel 12a Wet LB in haar geval niet van toepassing was of dat bij toepassing ervan een lager bedrag dan € 18.000 in aanmerking moest worden genomen. Mevrouw X was volgens het Hof niet geslaagd in de van haar gevergde verzwaarde bewijslast. Zij had haar stellingen, niet onderbouwd met bijvoorbeeld schriftelijke stukken of verklaringen van derden. Het Hof vond het door de inspecteur vastgestelde belastbare inkomen en daarmee de aanslag niet onredelijk en dus niet willekeurig, omdat hij voor het gebruikelijk loon was uitgegaan van een minimumloon en het eerdere gebruikelijk loon daarom had verlaagd naar € 18.000. Daarbij vond het Hof van belang dat naast wat de inspecteur had gesteld over de met het verzorgen van een paard gemoeide tijd, dat mevrouw X arbeid verrichtte voor BV A en dat 5 van de 14 paarden die op de balans van BV A stonden wedstrijdpaarden waren. Mevrouw X had niet bewezen dat het door de inspecteur in aanmerking genomen loon lager moest zijn. 

 

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.