Gebruikelijk loon kan lager zijn dan wettelijk minimumloon

Datum: 21 juli 2021

De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een aanmerkelijkbelanghouder lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon. Een voorbeeld hiervan is een structurele verliessituatie waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen. Bij twijfel over de hoogte van het gebruikelijk loon, kan contact worden opgenomen met de Belastingdienst via het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon op belastingdienst.nl.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 17-09-2021