Naheffing parkeerbelasting voor in 6 minuten ophalen zware buitenbarbecue

Datum: 20 juli 2021

X ging in beroep tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting en stelde dat hij bezig was geweest met het laden van een zware buitenbarbecue. Hij was slechts zes minuten weg geweest om de barbecue op te halen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde het beroep van X ongegrond. Onder “onmiddellijk laden en lossen” moest worden verstaan het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, die niet of bezwaarlijk op een andere manier dan per voertuig ter plaatse konden worden gehaald of gebracht. X had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de barbecue een zaak was van enige omvang en/of van enig gewicht. Verder lag het volgens de Rechtbank voor de hand dat een bestuurder in de auto of in de directe nabijheid bleef tijdens de tijd die nodig was voor het onmiddellijk laden of lossen van zaken. Ook had X niet op de dichtstbijzijnde parkeerplaats geparkeerd. De Rechtbank vond het daarom aannemelijk dat X en zijn vriendin de barbecue in de winkel uit het schap hadden gepakt en deze vervolgens hadden afgerekend, waarna zij met de barbecue naar de auto terug waren gelopen. Van het bij voortduring laden of lossen was geen sprake en X was dan ook parkeerbelasting verschuldigd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 17-09-2021