Registratie in FSV was niet de reden van controle: abbb niet geschonden

Datum: 19 juli 2021

Mevrouw X bracht in haar aangifte IB 2017 en 2018 respectievelijk € 4.370 en € 5.350 aan specifieke zorgkosten in aftrek. Het ging onder meer om genees- en heelkundige hulp en afschrijving op de aanpassing van haar woning. De inspecteur corrigeerde de aangiften. Door de toepassing van de drempel waren in 2017 geen specifiek zorgkosten meer aftrekbaar en in 2018 nog maar € 177. Bovendien weigerde de inspecteur in 2017 de opgevoerde aftrek van € 8.000 voor alimentatie. Mevrouw X ging in beroep en stelde dat zij na de afwikkeling van haar echtscheiding € 8.000 aan schulden van haar ex-echtgenoot had betaald. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde mevrouw X in het ongelijk. Uit de door mevrouw X overgelegde stukken kon zonder nader bewijs (zoals een echtscheidingsconvenant) niet worden afgeleid dat het bedrag van € 8.000 kwalificeerde als alimentatie en ook niet dat zij het bedrag daadwerkelijk had betaald. Vervolgens besliste de Rechtbank dat kosten van woningaanpassing met ingang van 2014 niet langer aftrekbaar waren. De Rechtbank verwierp de stelling van mevrouw X dat haar aangiften ten onrechte waren beoordeeld omdat zij geregistreerd stond in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Uit de brief van de Belastingdienst aan mevrouw X over haar registratie in de FSV volgde nog niet dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslagen IB 2017 en 2018 enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur had geschonden. De brief bevestigde alleen dat gegevens van mevrouw X waren geregistreerd, maar daaruit volgde niet dat deze registratie ook daadwerkelijk gevolgen voor haar had gehad. De inspecteur had verder verklaard dat de registratie in de FSV niet de aanleiding was geweest voor het stellen van vragen, maar aangiften zelf. De inspecteur had mevrouw X volgens de Rechtbank zowel in de aanslagregelende fase als in de bezwaarfase in de gelegenheid gesteld de vragen te beantwoorden en stukken ter nadere onderbouwing aan te leveren, zonder dat daarbij van enige kwalificatie als fraudeur sprake was.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 17-09-2021