Geen belastingrente bij tussen 1 en 8 mei 2021 ingediende aangiften IB 2020

Datum: 12 mei 2021

Door een technische storing bij de Belastingdienst was het aantal belastingplichtigen dat vanaf 1 maart 2021 tegelijkertijd de aangifte IB 2020 kon invullen enige tijd beperkt. Deze verstoring was voor de Belastingdienst aanleiding om de termijn voor het indienen van de aangifte met een week te verlengen van 1 mei 2021 tot 8 mei 2021. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van die storing een besluit gepubliceerd met een tegemoetkoming in de berekening van belastingrente: bij belastingplichtigen die de aangifte na 1 mei 2021, maar vóór 8 mei 2021 hebben ingediend keurt de staatssecretaris met toepassing van de hardheidsclausule goed dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de belastingaanslag is vastgesteld overeenkomstig een ná 1 mei 2021, maar vóór 8 mei 2021, ingediende aangifte. Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 mei 2021 en werkt terug tot en met 1 mei 2021. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 11-06-2021