Handreiking lager gebruikelijk loon tijdens coronacrisis

Datum: 29 april 2021

De Belastingdienst heeft een handreiking uitgebracht over het verlagen van het gebruikelijk loon voor aanmerkelijk belanghouders (a.b.-houders) in situaties waarin sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Daarin staan de voor 2020 en 2021 geldende voorwaarden voor de verlaging van het gebruikelijk loon en berekeningsmethoden. Loon dat de a.b.-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De BV en a.b.-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen. Voor beide jaren gelden de volgende voorwaarden: (1) de rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon, (2) als de a.b.-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit de in de handreiking opgenomen berekening, dan geldt dat hogere loon, (3) de in de handreiking opgenomen berekening wordt niet toegepast als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten. In 2021 geldt als extra voorwaarde dat in dat jaar ten opzichte van 2019 een omzetverlies is geleden van 30% of meer. A.b.-houders kunnen aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens in de handreiking genoemde berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties, kan contact worden opgenomen met de Belastingdienst.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.