Wijziging TVL-regeling eerste kwartaal 2021

Datum: 15 april 2021

De staatssecretaris heeft de wijzigingsregeling van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijzigingsregeling worden de berekening en hoogte van de subsidie voor het eerste kwartaal van 2021 aangepast. Hierdoor bedraagt het subsidiepercentage onafhankelijk van het omzetverlies 85% en worden zowel het minimum subsidiebedrag als het maximum subsidiebedrag dat een onderneming kan ontvangen, verhoogd. De opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd naar het eerste kwartaal van 2021 en tegelijkertijd verhoogd. Daarnaast worden vanaf het eerste kwartaal van 2021 opslagen geïntroduceerd voor ondernemingen in de reisbranche in verband met annuleringskosten en voor ondernemingen in de land- en tuinbouw in verband met specifieke extra kosten. Subsidieaanvragen die na inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling worden ingediend, komen direct in aanmerking voor subsidie onder de nieuwe voorwaarden. Omdat de regeling voor het eerste kwartaal van 2021 al is opengesteld, zijn er al aanvragen ingediend. Voor MKB-ondernemingen die al een aanvraag hebben ingediend, geldt dat zij na de initiële subsidieverlening nog een aanvullende verlening met bijbehorend voorschot ontvangen. Dit aanvullende voorschot zal niet direct na inwerkingtreding van de wijzigingsregeling worden uitbetaald. Dit omdat het enige tijd vergt om alle reeds ingediende aanvragen op te hogen aan de hand van de nieuwe parameters. De regeling treedt in werking per 15 april 2021 en werkt terug tot en met 15 februari 2021.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.