Banken en kabinet ook na corona aan zet bij financiering MKB

Datum: 8 april 2021

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een bericht dat banken in de tweede lockdown de duimschroeven van MKB’ers strakker zouden aandraaien. Volgens de minister verwacht het kabinet van de banken dat ze ook in de herstelfase in de kern gezonde bedrijven blijven ondersteunen en is het daarover in goed overleg met banken. Daarbij is afgesproken dat de banken, MKB-NL en de overheid samen gaan optrekken om:

  • Te zorgen dat bedrijven de weg naar hulp vinden en dat problemen/knelpunten snel inzichtelijk worden en boven komen, bijvoorbeeld door middel van een meldpunt.
  • Te inventariseren waar nog liquiditeitsproblemen liggen.
  • Uit te werken hoe ondernemers verder geholpen kunnen worden, gericht op het verbeteren van herstel- en investeringsvermogen voor zowel a) het grootbedrijf als b) het MKB.

De bewindspersoon liet verder weten dat het kabinet ondernemers ook helpt door het ruimhartig verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. Voor wat betreft de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen doet het kabinet bovendien onderzoek naar een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek in combinatie met een aanscherping van de earningsstrippingmaatregel in de Vpb. Dit onderzoek zal in het voorjaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.