Consultaties over maatregelen tegen mismatches en belastingontwijking

Datum: 4 maart 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft twee conceptwetsvoorstellen om belastingontwijking via zogenoemde mismatches te bestrijden voor internetconsultatie aangeboden. Het gaat om het wetsvoorstel om mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel tegen te gaan en het wetsvoorstel belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (implementatie slot ATAD2). Ook kondigt de staatssecretaris de consultatie aan van een wetsvoorstel met aanpassingen van het kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen. In het conceptwetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel wordt voorgesteld wordt om bij het bepalen van de winst voor de Vpb buiten aanmerking te laten een neerwaartse aanpassing van de winst ter zake van een onderlinge rechtsverhouding tussen de belastingplichtige en een gelieerd lichaam voor zover de belastingplichtige niet aannemelijk maakt dat ter zake van die rechtsverhouding bij dat andere lichaam een corresponderende opwaartse aanpassing wordt betrokken in een naar de winst geheven belasting. De maatregel ziet ook op situaties waarin toepassing van artikel 8b Wet Vpb tot gevolg heeft dat zowel bij de belastingplichtige in Nederland als in de staat waar het andere, gelieerde lichaam is gevestigd ter zake van een onderlinge rechtsverhouding dezelfde lasten in aanmerking worden genomen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting voor de zomer van 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. In het conceptwetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen wordt de belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) geïmplementeerd. Deze maatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel met Prinsjesdag als onderdeel van het Belastingplan 2022 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.