Over teruggave dividendbelasting geen overlegprocedure nodig

Datum: 22 februari 2021

X woonde tot 1 oktober 2014 in Nederland. In 2012 en 2013 ontving hij dividenden van in Duitsland en Frankrijk gevestigde vennootschappen die bronbelasting inhielden naar de tarieven van Duitsland en Frankrijk. Volgens X hadden deze landen te veel belasting geheven over zijn dividenden wat volgens hem in strijd was met de belastingverdragen die Nederland met deze landen had gesloten. Er konden volgens X administratieve procedures in Duitsland en Frankrijk worden gevolgd om het verschil terug te krijgen, maar die procedures waren volgens hem tijdrovend en brachten ook extra kosten met zich mee. X verzocht daarom de staatssecretaris een overlegprocedure op te starten met Duitsland en Frankrijk. De staatssecretaris wees het verzoek af omdat Nederland de maximale vermindering van 15% had verleend. X ging in beroep. Rechtbank Den Haag verklaarde het beroep ongegrond, waarna X in hoger beroep ging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). De ABRvS besliste dat de staatssecretaris geen overlegprocedure hoefde op te starten. Er deed zich geen belastingheffing in strijd met de belastingverdragen met Frankrijk en Duitsland voor. Nederland had volgens de ABRvS vermindering verleend overeenkomstig de met Duitsland en Frankrijk gesloten belastingverdragen. Verder kon in Duitsland en Frankrijk de teveel geheven belasting teruggevraagd worden. Deze teruggaveprocedures maakten deel uit van het proces van belastingheffing in de bronstaat en verzekerden dat die heffing in overeenstemming was met de verdragsbepalingen. De overlegprocedure was ook niet bedoeld om te beoordelen of de belastingheffing in de bronstaat in strijd was met het Europees recht. De overlegprocedure was bedoeld om te beoordelen of de belastingheffing in strijd was met de bepalingen van het betreffende belastingverdrag. De ABRvS verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 11-06-2021