Latere afsplitsing en verhanging bevestigden vervallen van HIR-vervangingsvoornemen

Datum: 22 januari 2021

BV X hield 50% van de aandelen BV F. BV F bezat 100% van de aandelen BV G die op haar beurt alle aandelen hield in BV H. BV X was eigenaar van een appartement en had verder het recht van erfpacht van een perceel grond waarop een kantoorpand was gebouwd. BV X verkocht in 2007 het kantoorpand en het appartement en behaalde daarmee een winst van € 720.568 die zij toevoegde aan de herinvesteringsreserve (HIR). Op 30 december 2010 kocht BV X een wasstraat van BV H en bleef de koopsom schuldig. Een dag later kocht zij van BV H een stuk bouwgrond met zeven daarop te bouwen bedrijfsruimten en bleef ook deze koopsom schuldig. BV X boekte in haar aangifte Vpb 2010 de HIR af op deze onroerende zaken. Op 20 juni 2011 bracht BV X een afsplitsing tot stand waarbij BV I werd opgericht. In het kader van de afsplitsing werden de van BV H gekochte onroerende zaken en de hypotheken afgesplitst in BV J. Op 30 juni 2011 verkocht BV X alle aandelen BV I aan BV F. De inspecteur weigerde de vorming van de HIR. BV X ging in beroep. Rechtbank Gelderland stelde BV X in het gelijk, maar Hof Arnhem-Leeuwarden was het met de inspecteur eens dat BV X niet aannemelijk had gemaakt dat zij een onafgebroken herinvesteringsvoornemen had gehad. Uit een door de directeur-grootaandeelhouder van BV X opgemaakte brief bleek dat BV X (in elk geval) medio 2010 niet meer het voornemen had te investeren in een vervangend bedrijfsmiddel dat duurzaam ten behoeve van haar eigen onderneming zou gaan worden gebruikt, en eenzelfde economische functie in haar onderneming zou vervullen als het door BV X destijds zelfstandig geëxploiteerde in 2007 vervreemde kantoorpand en appartement. BV X had haar voornemen tot herinvestering volgens het Hof medio 2010 laten varen. De latere "afsplitsing" en "verhanging" bevestigden dit. Het Hof vernietigde de uitspraak van de Rechtbank.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.