NOB heeft nog 68 vragen over excessief lenen (DGA-taks) open staan

Datum: 13 januari 2021

De NOB heeft een nader commentaar uitgebracht bij het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap. De NOB heeft geconstateerd dat haar eerdere vragen merendeels onbeantwoord zijn gebleven en vraagt de staatssecretaris nogmaals om op de 68 openstaande vragen in te gaan. De NOB vraagt onder meer of:

  • De heffing in situaties waarin van enige latente of te verwachten a.b.-inkomsten geen sprake is, niet disproportioneel en fundamenteel in strijd is met het systeem van box 2.
  • Het gegeven de beperkte zeggenschap die een 5%-aandeelhouder heeft niet passender is om de maatregel uitsluitend te beperken tot meerderheidsaandeelhouders.
  • De staatssecretaris een uitgebreide en weloverwogen afweging kan geven waarom voor belastingplichtigen geen tegenbewijsregeling is opgenomen.
  • Leningen die een a.b.-houder heeft bij de eigen BV en doorleent aan derden buiten de maatregel kunnen vallen.
  • Het klopt dat geen sprake is van een lening "rechtens dan wel in feite direct of indirect" bij de eigen BV, als de ene BV heeft geleend van de andere BV van dezelfde a.b.-houder.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 07-05-2021