Restaurant door accountant gedane nul-aangifte geen recht op NOW 2.0

Datum: 8 januari 2021

Restaurant De Basiliek kreeg op grond van regeling NOW 1.0 een tegemoetkoming van € 107.268, maar het UWV wees haar aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van NOW 2.0 af omdat over maart 2020 een nul-aangifte was ingediend. Het restaurant ging in beroep en stelde dat haar accountant de nul-aangifte zonder overleg en buiten haar medeweten had gedaan. Volgens de accountant had hij tijd willen winnen om uit te zoeken hoe de oproepkrachten vanaf de sluiting in maart moesten worden verloond en had hij dit later met de aangifte loonheffingen van 15 juli 2020 gecorrigeerd. Rechtbank Den Haag besliste echter dat het UWV de NOW 2.0 terecht had afgewezen en het restaurant ook geen recht had op een tegemoetkoming over maart op basis van de loongegevens volgens de op 15 juli 2020 gedane aangifte. De Rechtbank was het met het UWV eens dat correcties op de loonaangifte die hadden plaatsgevonden ná 15 mei 2020 niet werden meegenomen en dat er in de bezwaarfase alleen ruimte was voor afwijking van de strikte regels bij puur administratieve belemmeringen, maar niet bij fouten van de eigen accountant. Hoewel de Rechtbank begrip had voor de lastige situatie waarin het restaurant op dit moment verkeerde, zag zij geen aanleiding voor afwijking van de regeling door uit te gaan van de gegevens uit de gecorrigeerde aangifte loonheffingen van 15 juli 2020. Er was volgens de Rechtbank geen sprake van een puur administratieve belemmering, zoals die als voorbeelden waren genoemd in de antwoorden op de Kamervragen van 14 september 2020. De fout van de accountant kwam, hoe vervelend ook, voor rekening en risico van het restaurant.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 22-01-2021