Deel van bewijs van tipgever over zwartspaarders tóch overboord

Datum: 25 november 2020

Aan X waren in het kader van de beroemde tipgeversaffaire (navorderings)aanslagen IB/VB over 1998 tot en met 2009 met boeten van 100% opgelegd omdat hij bankrekeningen bij drie banken in Luxemburg zou hebben (gehad). Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaarde het beroep van X gedeeltelijk gegrond. X ging in hoger beroep. De geheimhoudingskamer van Hof Den Bosch besliste dat de inspecteur de identiteit van de tipgever (naam- en persoonsgegevens) bekend moest maken, maar inspecteur bleef dit weigeren. De hoofdkamer van Hof Den Bosch heeft nu uitspraak gedaan en X in het gelijk gesteld. Het Hof besliste dat de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal afhing van het moment waarop de tipgever deze had aangeleverd. De door de tipgever aangeleverde gegevens van de a-bank en de c-bank verschilden van elkaar. Het materiaal van de a-bank was direct bruikbaar voor het identificeren en aanschrijven van (vermeende) rekeninghouders, dat van de c-bank niet. Bovendien was het overgrote deel van het materiaal van de c-bank pas verstrekt nadat de tipgeversovereenkomst was gesloten en was het volgens het Hof mogelijk dat die gegevens niet of minder betrouwbaar waren. De tipgever had namelijk, gezien de met hem gesloten overeenkomst, een belang bij een zo hoog mogelijke belastingopbrengst en het viel niet uit te sluiten dat bepaalde gegevens waren gemanipuleerd met het oog op een (kunstmatige) verhoging van die opbrengst. Omdat het Hof niet alleen vragen had over de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal, maar ook twijfelde aan de geloofwaardigheid in zijn algemeenheid van de tipgever, én een normale en procedureel gerechtvaardigde vorm van waarheidsvinding ten aanzien van het bewijsmateriaal door aan de inspecteur toe te rekenen (proces)keuzes werd gefrustreerd, zag het Hof geen andere mogelijkheid dan het bewijsmateriaal van gebruik uit te sluiten. Het Hof verminderde de navorderingsaanslagen met de correcties wegens het bezit van een rekening bij de c-bank.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 22-01-2021