Stukken over fout in software 2007-2015 aftrek elders belast box 3 buitenlands vastgoed openbaar

Datum: 20 november 2020

Sinds het rapport van de Nationale Ombudsman van 31 oktober 2017 is bekend dat er gedurende de jaren 2007 tot en met 2015 een fout zat in het aangifteprogramma voor de IB met betrekking tot de heffing voor box 3. De fout heeft betrekking op situaties waarin er sprake is van buitenlands onroerend goed dat is gefinancierd met een schuld. Doordat in deze situatie recht bestaat op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, hoefde in Nederland geen belasting in box 3 te worden betaald over dat buitenlandse onroerend goed. Toch berekende het aangifteprogramma van de Belastingdienst wél IB, namelijk over het bedrag van de schuldendrempel. In de berekening van de teller van de breuk aftrek elders belast werd ten onrechte geen rekening gehouden met de schuldendrempel. Vanaf 2016 is de evenredige toerekening van de schuldendrempel in het aangifteprogramma aangepast. Op 16 juli 2020 verzocht Fiscaal up to Date de staatssecretaris om op grond van de WOB alle (papieren en digitale) documenten met betrekking tot de hiervoor genoemde fout in de aangiftesoftware van de Belastingdienst ter beschikking te stellen. Dit verzoek is op 17 november 2020 (eindelijk) beantwoord en grotendeels gehonoreerd. Verstrekt zijn verschillende notities zoals die over het arrest De Groot van het EU-Hof van Justitie en over de wijzigingen die in het BvdB in 2005 zijn doorgevoerd, en de verrekening van buitenlandse bronbelasting in box 3. Verder zijn e-mailwisselingen tussen medewerkers van de Belastingdienst verstrekt over de aanpassingen die nodig zijn om de schuldendrempel in de berekening elders belast box 3 op te nemen en reacties op vragen uit de pers begin 2020 of de Belastingdienst actief onderzoek heeft verricht om de situaties boven tafel te krijgen waarin dezelfde problematiek speelt/speelde en de wijze waarop de Belastingdienst de problematiek heeft opgelost.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020