Coronabesluit van 13 maart 2020 leidend bij kostenvergoeding werknemers

Datum: 18 november 2020

De Belastingdienst heeft algemene vragen over loonheffingen die deelnemers hebben gesteld op 30 sep-tember 2020 tijdens het webinar "Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen" gepubliceerd. Hierin ging het onder meer de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, IB en Vpb en de invordering. Een deel van de vragen en antwoorden gaat over de gevolgen voor een onbelaste vaste kostenvergoeding na het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 13 maart 2020. Hieruit volgt dat voor vaste kostenvergoedingen die de werkgever vanaf 13 maart 2020 toekent, de normale fiscale regels gel-den. Als de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een vaste kostenvergoeding had, dan valt deze onder de goedkeuring van het besluit. Dit geldt niet voor werknemers die na 13 maart 2020 in dienst komen. Verder ziet de goedkeuring uit het besluit alleen op vaste reiskostenvergoedingen en op andere vaste vergoedingen. De goedkeuring uit het besluit is in dit geval alleen van toepassing als de werknemer zijn keuze om zijn Individueel Keuze Budget (IKB) te ruilen voor deze vergoedingen vóór 13 maart 2020 heeft gemaakt. De datum van 13 maart 2020 is niet van belang als de werknemer wil uitruilen voor andere doeleinden. Op de vraag of een werkgever die nog veel vrije ruimte over heeft deze ruimte mag gebruiken om een gedeelte van het loon uit te ruilen tegen een onbelaste vergoeding, is geantwoord dat dit kan. De werkgever kan een gedeelte van het loon in zijn vrije ruimte onderbrengen. Hiervoor moet hij dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. De aanwijzing moet wel gebruikelijk zijn. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen tot een bedrag van € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk. De Belas-tingdienst bevestigde dat de NOW-regeling geen invloed heeft op de hoogte van de vrije ruimte. De Be-lastingdienst wijst erop dat de antwoorden informatief van aard zijn. Als antwoord op een specifieke situ-atie gewenst is, moet vooroverleg worden aangevraagd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020