Inkeerregels vooral gebruikt door 5% rijkste Nederlanders

Datum: 17 november 2020

Het CPB heeft het rapport "Belastingontduiking en vermogensongelijkheid" uitgebracht van een onderzoek naar belastingontduiking. Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim € 60 mld uitstaan in belastingparadijzen. Met de inkeerregeling is tussen 2002 en 2018 voor ongeveer € 12 mld verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Dat heeft € 2,1 mld aan belastingen opgeleverd en leidt ook op langere termijn tot hogere belastinginkomsten. Het CPB concludeert dat de lage boetes voor vrijwillige inkeer en internationale uitwisseling van informatie de vrijwillige inkeer lijken te hebben gestimuleerd. Vooral de 5% meest vermogende huishoudens heeft van de inkeerregeling gebruik gemaakt. De correctie van verborgen vermogen verhoogt het aandeel van de rijkste duizend huishoudens in de totale vermogensverdeling van 8,8% naar 9,4%. Het ingekeerde vermogen komt voor de iets minder vermogende huishoudens vooral uit België, en voor de groep meest vermogende huishoudens uit Zwitserland. Dit lijkt volgens het CPB een aanwijzing dat de huishoudens met de hoogste vermogens die belasting willen ontduiken het vermogen verder weg plaatsen en wellicht ook meer geavanceerde constructies gebruiken. Deelname aan de inkeerregeling leidt ook tot hogere belastingopbrengsten op de lange termijn. Het box-3-vermogen van inkeerders neemt met ongeveer 60% toe als van de inkeerregeling gebruik wordt gemaakt. Ook in de jaren daarna blijft het box-3-vermogen op dat niveau. Na inkeer staat het vermogen vooral op spaar- en beleggingsrekeningen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020