Inkomensgrens van € 1.000 naast € 450-grens irrelevant bij correctiebeleid

Datum: 16 november 2020

De inspecteur legde aan X een navorderingsaanslag IB 2013 op in verband met volgens hem ten onrechte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten en giften. De correctie op het belastbaar inkomen bedroeg uiteindelijk € 1.106 en de verschuldigde IB € 366. X ging in beroep en stelde dat dit bedrag op grond van het correctie-beleid van de Belastingdienst niet mocht worden nagevorderd. Rechtbank Noord-Nederland stelde hem in het gelijk. De procedure ging alleen om de absolute grenzen van € 450 belasting en € 1.000 inkomen. De Rechtbank was het niet met de inspecteur eens dat het correctiebeleid bij navorderingsaanslagen van toepassing was als het bedrag van de navorderingsaanslag maximaal € 450 bedroeg én (als tweede cumulatieve eis) het inkomen met maximaal € 1.000 was gecorrigeerd. Volgens de Rechtbank was het correctiebeleid toegeschreven op de toepassing van een absolute grens aan (extra) te betalen belasting. In het correctiebeleid werd consequent van een "bedrag" aan te betalen belasting gesproken en nergens werd gerept van een bedrag aan inkomenscorrecties. Volgens de Rechtbank was het de opstellers van het correctiebeleid te doen geweest om als absolute grens een bedrag aan te betalen belasting te bepalen, waar beneden niet werd gecorrigeerd. Welk bedrag aan (extra) inkomen tot dat bedrag aan (extra) belasting had geleid kon de opstellers volgens de Rechtbank niet zoveel schelen. De € 1.000 inkomensgrens moest volgens de Rechtbank niet als een harde cumulatieve grens worden gezien, maar als een hulpmiddel om te bepalen of sprake was van een overschrijding van een bedrag van meer dan € 450 aan na te vorderen belasting. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020