Wetsvoorstel aanpassing box 3

Datum: 15 september 2020

Per 2021 wordt in de IB het heffingvrij vermogen in box 3 verhoogd van momenteel € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen per 1 januari 2020 verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de 2e schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Om dit deels te dekken wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%. In het wetsvoorstel zijn maatregelen opgenomen om doorwerking van de verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 naar de vermogenstoetsen voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen in het zorgdomein op basis van het vermogen te voorkomen. De belastinginspecteur moet voortaan het bedrag van de rendementsgrondslag, voor zover deze meer bedraagt dan € 31.340, vaststellen in een voor bezwaar vatbare beschikking die wordt opgenomen op de aanslag IB, ook in gevallen waarbij vermoedelijk geen belasting verschuldigd is. Om deze beschikking te kunnen afgeven, is nodig dat belastingplichtigen met een vermogen van meer dan € 31.430 (per 2021) aangifte IB over box 3 doen, ook al wordt het heffingvrije vermogen verhoogd tot € 50.000.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 25-09-2020