Vanaf medio september 2020 aanvraag compensatie kosten eHerkenning

Datum: 7 augustus 2020

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften in de loop van september 2020 een vergoeding kunnen aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Ook organisaties die loonaangifte of aangifte Vpb deden via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst, zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister inschrijven en daarom geen eHerkenning kunnen aanschaffen hebben recht op compensatie. Deze organisaties moeten voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. De Belastingdienst laat weten deze organisaties binnenkort verder te zullen informeren over deze regeling.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 25-09-2020